เมล็ดเจีย / เมล็ดเชีย ตัวช่วยง่ายๆให้ระบบขับถ่ายดี No ratings yet.

ในปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้เกิดการเร่งรีบในการทำกิจวัตปร

ะจำวันหลายๆด้าน เกิดการละเลยหรือขาดการให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ อีกทั้งความหลากหลายแปลกใหม่ของเมนูอาหารในปัจจุบันนั้นมีมากมายเหลือเกิน ซึ่งพวกเราก็ไม่พลาดที่ต้องลิ้มลองทุกครั้งไป ท้ายสุดเมื่อเริ่มรู้ตัวก็มีผลกระทบต่อร่างกายไปเสียแล้ว

เมล็ดเจีย เมล็ดเชีย chia seeds

ปัญหาด้านระบบขับถ่ายเป็นผลพวงหนึ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น การรับประทานอาหารที่ไม่สม่ำเสมอมีปริมาณเส้นใยไม่เพียงพอ ขาดการออกกำลังกาย ดื่มน้ำไม่เพียงพอ ทดลองอาหารแปลกใหม่ซึ่งบางชนิดอาจส่งผลให้ลำไส้ทำงานไม่ปกติ เหล่านี้คือเหตุผล เราจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้??? คำตอบคือ ปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตและประเภทอาหารที่รับประทานค่ะ

 

เมล็ดเจีย HIGH FIBER DIET

 

เมล็ดเจีย หรือ เมล็ดเชีย ( Chia Seeds ) เป็นหนึ่งในคำตอบค่ะ เนื่องจากเมล็ดเจียมีเส้นใยอาหารสูง(Dietary Fiber)สามารถช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งเส้นใยอาหารมีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเยื่อบุผิวในลำไส้ ทำให้เยื่อบุผิวหนังของลำไส้เราแข็งแรง อีกทั้งแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่สามารถ Ferment เส้นใยอาหารเปลี่ยนให้เป็นกรดไขมันสายสั้น ข้อดีคือจะช่วยลดpHในลำไส้ ลดปริมาณยูเรียและแอมโมเนีย อีกทั้งช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของกระเพาะและลำไส้ ผลลัพธ์คือระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติดีค่ะ

ในปัจจุบันธัญพืชตัวนี้เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้รักสุขภาพและกลุ่มผู้ลดน้ำหนัก เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการขับถ่ายดี จะส่งผลให้ร่างกายปรับสมดุลจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อนๆทราบข้อดีของ เมล็ดเจีย ( Chia Seeds ) กันแล้วว่าช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้อย่างไร เมื่อระบบขับถ่ายดี สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจก็จะดีตามค่ะ เริ่มเลยวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของทุกคน

ห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของคุณ

เมล็ดเจีย iHealth

“Better Health Of The Whole Family”

 

Please rate this